TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Davutlar Formasyonu’nun Kampaniyen-Mestrihtiyen Yaşlı Yeni Ostrakod Taksonları, Devrekani (Kastamonu)

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • CEMAL TUNOĞLU
  • İBRAHİM KADRİ ERTEKİN
Paylaş: