TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Denizli Bölgesi’ndeki (GB Türkiye) Oligosen Yaşlı Lagüner ve Denizel Çökellerin Mollusk, Foraminifera, Nannoplankton, Mercan ve Ostrakoda Biyostratigrafisi

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • FATMA GEDİK
  • AYŞE AYDIN
Paylaş: