TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Mersin Açıklarındaki Şelf Sedimanlarından (Doğu Akdeniz) Pleyistosen-Holosen Yaşlı Üç Yeni Ostrakod Türü: Bathycythere mediterranea n. sp., Cytheropteron grossoalatum n. sp. ve Krithe mersinensis n. sp.

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • İBRAHİM KADRİ ERTEKİN
  • CEMAL TUNOĞLU
Paylaş: