TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Bir Yığışım Karmaşasında Mikritik Kireçtaşlarının Aragonitleşmesi: Tavşanlı Zonu, KB Türkiye; Dönüşüm Mekanizmasına İlişkin İpuçları

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • GÜLTEKİN TOPUZ
  • ARAL OKAY
Paylaş: