TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Güneydoğu Anadolu Otoktonu (Diyarbakır ve Amanoslar Bölgesi) Paleozoyik-Alt Mesozoyik Yaşlı Kayaçlarının Diyajenez-Metamorfizmasına İlişkin Yeni Mineralojik Bulgular

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • ÖMER BOZKAYA
  • HÜSEYİN YALÇIN
  • HÜSEYİN KOZLU
Paylaş: