TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kuzeybatı Anadolu Genç Granitik Plütonlarının Karşılaştırmalı Jeolojisi ve Tersiyer Tektonik Evrimindeki Yeri

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • ERHAN AKAY
Paylaş: