TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kaya Düşmelerinin Kinetik Enerji Dağılımı Açısından Değerlendirilmesine Bir Örnek Çalışma

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • TAMER TOPAL
Paylaş: