TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Doğu Toroslardaki (Elazığ) Geç Kretase Yaşlı ofiyolitik ve Granitik Kayaçların Jeokimyası ve Tektonik önemi, GD Türkiye

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • TAMER RIZAOĞLU
  • OSMAN PARLAK
  • FİKRET İŞLER
Paylaş: