TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kampaniyen-Maastrihtiyen Rudist Paleobiyocoğrafyası: Anatolid-Torid, Arap ve Rodop- Pontid Plakalarının İlişkisine Bir Yaklaşım

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • SACİT ÖZER
Paylaş: