TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Bey dağları Otoktonunun Orta-Kuzey Bölümünde (Elmalı-Çamlıdere Arası) Üst Kretase Karbonatlarının Planktonik Foraminifer, Bentonik Foraminifer ve Rudist Biyostratigrafisi, Batı Toroslar

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • BİLAL SARI
  • SACİT ÖZER
  • KEMAL TASLI
Paylaş: