TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kuzey Anadolu Fayı'nın Trakya'da Oligosen'de Ve Orta Miyosen'de Aktif Olduğuna Dair

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • ARAL OKAY
Paylaş: