TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Orhanlı (Tuzla) Fay Zonundaki Jeolojik-Jeomorfolojik Belirteçler ve Odak Mekanizma Çözümünün Karşılaştırılması: Batı Anadolu’da KD-Uzanımlı Doğrultu Atımlı Fayların Reaktivasyonu

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • HASAN SÖZBİLİR
Paylaş: