TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Batı Anadolu’nun Geç Tersiyer Jeolojik Evrimi: Menderes Masifinin Yüzeyleme Mekanizması ve İlişkili Sedimanter Havza Oluşumu Hakkında Yeni Bir Tektonik Model

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • GÜROL SEYİTOĞLU
Paylaş: