TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Acıgöl Grabenindeki Geç Kuvaterner Yaşlı “Havza Kenarı” Tortullarının Fasiyes Özellikleri ve Göl Seviyesi Değişimi Açısından Yorumlanması

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • NİZAMETTİN KAZANCI
  • MEHMET ÖZKUL
  • MEHMET CİHAT ALÇİÇEK
  • LEVENT KARADENİZLİ
Paylaş: