TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

K. Maraş Havzası Kuzeybatısının Alt-Orta Miyosen Dönemindeki Paleocoğrafik Evrimi

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • MURAT GÜL
  • KEMAL GÜRBÜZ
Paylaş: