TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Dip Çökellerinde Holosen Transgresyonunun Sedimantolojik Verileri

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • FARUK OCAKOĞLU
  • HAKAN GENÇOĞLU
  • SANEM AÇIKALIN
Paylaş: