TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Eosen Yaşlı Kösedağ Magmatiklerinin Hidrotermal Alterasyon Mineralojisi-Petrografisi ve Jeokimyası (Sivas Kuzeydoğusu)

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • ZEYNEL BAŞIBÜYÜK
  • HÜSEYİN YALÇIN
  • ÖMER BOZKAYA
Paylaş: