TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

İskenderun Havzası Messiniyen (Üst Miyosen) Evaporitlerinin Petrografik-Mineralojik Özellikleri ve Diyajenetik Gelişimi

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • ERDOĞAN TEKİN
  • BAKİ ERDOĞAN VAROL
  • TURHAN AKYILDIZ
Paylaş: