TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Doğu Toroslar’da Orta Jura’dan Yeni Bir Kompleks Bentik Foraminifer Hauranidlerin Evrim Basamakları İle İlgili Görüşler

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • ERKAN EKMEKCİ
  • DEMİR ALTINER
Paylaş: