TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Sayısal Veriye Dayalı Kampaniyen - Maastrihtiyen Paleoşinografisi (Kokaksu Kesiti, Bartın, KB Anadolu) Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi Üzerine Notlar

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • ALEV GÜRAY
  • SEVİNÇ ÖZKAN ALTINER
Paylaş: