TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kuzeydoğu Türkiye’de Miyo-Pliyosen Yaşlı Trabzon Alkalen Volkanitlerinin Jeokimyasal ve Sr-Nd İzotop Bileşimleri Magma Kökeni ve Gelişim Süreci için Uygulamalar

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • FARUK AYDİN
  • ORHAN KARSLI
  • BİN CHEN
  • M.BURHAN SADIKLAR
Paylaş: