TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Eşen Vadisi (Muğla) Pleyistosen Paleosollerinin Sedimantolojik Özellikleri

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • SONAY BOYRAZ ASLAN
  • NİZAMETTİN KAZANCI
  • MEHMET CİHAT ALÇİÇEK
  • FATİH UYSAL
Paylaş: