TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Trodos Çevresi Çökel İstifinin Alt-Orta Miyosen Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi(Kuzey Kıbrıs)

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • AYNUR HAKYEMEZ
  • VEDİA TOKER
Paylaş: