TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Küçük Menderes grabeninden rapor edilen Miyosen – Pliyosen arasında kısa süreli bölgesel sıkışma verilerinin orta Menderes masifinin özel tektonik konumu dikkate alınarak değerlendirilmesi

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • GÜROL SEYİTOĞLU
  • VEYSEL IŞIK
  • MEHMET CİHAT ALÇİÇEK
  • HÜLYA ALÇİÇEK
Paylaş: