TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Üst Şatiyen Kelereşdere Formasyonundaki (Muş) Miogypsinidae’lerin Taksonomisi ve Evrimi Muş Kuzeyindeki Sığ-denizel Birimlerin Kronostratigrafisi Hakkında Yeni Veriler

Bildiri Türü : Bildiri
Yazarlar
  • ERCAN ÖZCAN
  • MEHMET SAKINÇ
Paylaş: