TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Borçka (Artvin) Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Kalk-alkalen Volkanitlerinin Petrografik ve Petrokimyasal Özellikleri, Doğu Pontidler, KD Türkiye

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • EMRE AYDINÇAKIR
  • CÜNEYT ŞEN
Paylaş: