TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Igralishte Plütonunun (GB Bulgaristan) Petroloji, Jeokimya ve Jeokronolojisi ve Bölgenin Permiyen Triyas Tektono-magmatik Evrimine İlişkin Yaklaşımlar

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • IRENA PEYTCHEVA
  • EUGENİA TARASSOVA
  • ALBRECHT VON QUADT
  • MİHAİL TARASSOV
  • NİKOLA ZİDAROV
  • VALENTİN ANDREİCHEV
Paylaş: