TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu Fayının Orta ve Kuzey Kolları Boyunca Ötelenmiş Sedimanter Özellikler: Kayma Hızları, Deformasyon Şekilleri ve Havza Oluşumu İlişkileri

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • ALİNA POLONİA
  • GİOVANNİ BORTOLUZZİ
  • MEMET NAMIK ÇAĞATAY
  • VALENTİNA FERRANTE
  • LUCA GASPERİNİ
Paylaş: