TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Türkiye ve Yakın Doğu Akdeniz Bölgesindeki Kretase Yaşlı Ofiyolitlerin Oluşum Ortamı ve Yerleşimine Genel Bakış

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • ALASTAİR H.F. ROBERTSON
  • OSMAN PARLAK
Paylaş: