TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kahramanmaraş-Elbistan-Berit Ofiyoliti Ultramafik Kayaçları ve Kromititlerinin Nadir Toprak Element (REE)- Platin Grubu Element (PGE) ve Baz Metallerinin Jeokimyası

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • HATİCE KOZLU
Paylaş: