TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Hornblend ve Filogopit İçeren Kümülat Verlit İntrüzyonları: Doğu Pontidler’de (Amasya, KD Türkiye) Yitimle İlişkili Ultramafik Magmatizma İçin Kanıt

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • YENER EYÜBOĞLU
  • YILDIRIM RASİM DİLEKÖZ
  • OSMAN BEKTAŞ
Paylaş: