TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Ters Olarak Zonlanmış Alaska-Tip Mafik-Ultramafik Kütleler İçin Bir Örnek: Karayaşmak Mafik-Ultramafik Birliği, Pulur, Doğu Pontidler, KD Türkiye

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Paylaş: