TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Magmatizma ve Cevherleşmelerinin Jeokronolojik ve Metalojenik Çerçevesi

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • İLKAY KUŞCU
  • RİCHARD M. TOSDAL
  • GONCA KUŞCU GENÇALİOĞLU
  • THOMAS D. ULLRİCH
  • RİCHARD FRİEDMAN
Paylaş: