TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Karacaören (Sandıklı-Afyon) Siyenit-Monzonit Porfirine Bağlı Gelişen Hidrotermal Alterasyonlarının Mineralojisi ve Petrografisi

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • İBRAHİM GÜNDOĞAN
  • YEŞİM YÜCEL ÖZTÜRK
  • CAHİT HELVACI
  • İSMAİL HAKKI KARAMANDERESİ
  • TALİP GÜNGÖR
Paylaş: