TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

İran-Türkiye Sınırı Yakınında, İran’ın Kuzeybatısındaki Lisvenitik Tip Civa Mineralizasyonu ve Ofiyolitik Kayaçların Hidrotermal Alterasyonu

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • ALİ IMAMALİPOUR
Paylaş: