TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Alveolinid’lerin Neotetis Provinsleri Kapsamında İrdelenmesi, Paleojen Adriyatik Karbonat Platformundan Örnekler

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • KATİCA DROBNE
  • VLASTA ĆOSOVİć
Paylaş: