TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kelereşdere Kesitinin Orta Geç Oligosen İri Bentik Foraminifer Zonasyonu (Doğu Anadolu, Türkiye)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • ERCAN ÖZCAN
  • GYÖRGY LESS
  • MáRİA BáLDİ-BEKE
  • KATALİN KOLLáNYİ
  • MEHMET SAKINÇ
Paylaş: