TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Adriyatik Karbonat Platformunda K/Pg Sınırı (Üst Mastrihtiyen ve Alt Daniyen) Dolaylarında Biyotik ve Abiyotik Gelişim

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • KATİCA DROBNE
  • VLASTA ĆOSOVİć
  • BOJAN OGORELEC
  • NEVİO PUGLİESE
  • RODOLFO RİCCAMBONİ
Paylaş: