TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Rodop’ta 33My Kadar Sürekli Sinmetamorfik Bindirme: Nestos Makaslama Zonundan Veriler ve Ege’nin Jeodinamiği Üzerindeki Anlamı

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • PİERRE GAUTİER
  • IANKO GERDJİKOV
  • GİLLES RUFFET
  • VALéRİE BOSSE
  • ZLATKA CHERNEVA
  • PAVEL PİTRA
  • ERWAN HALLOT
Paylaş: