TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KB Anadolu KYJFYA Projesi: Zonguldak-Akşehir Doğrultusu Boyunca Kabuk Yapısının Manyetotellürik, Sismoloji, Gravite, Havadan Manyetik ve Jeokimyasal Çalışmalarla Araştırılması

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Paylaş: