TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

İstanbul ve Sakarya Zonlarının Batı Kesiminin Geç Kretase Eosen'deki Evrimi

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • ZAHİDE ÖZCAN
  • ARAL OKAY
  • ERCAN ÖZCAN
Paylaş: