TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Doğu Pontidlerin (Artvin Çevresi) Geç Paleozoyik Erken Senozoyik Tektonik Gelişimi: Avrasya Güney Kenarı Boyunca Tetis’in Kapanma Aşamaları

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • TİMUR USTAÖMER
  • ALASTAİR H.F. ROBERTSON
Paylaş: