TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Helenik Yayının Güney-Batısındaki Oligosen Yığışım Kama Sistemi

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • DİMİTRİOS J. PAPANİKOLAOU
  • EFTHYMİOS L. LEKKAS
  • MARİA V. TRİANTAPHYLLOU
  • EMMANUEL VASSİLAKİS
Paylaş: