TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Şeyl Kaynak Kayalardan Hidrokarbon Üretiminin Jeokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi ve Kantitatif Bir Yaklaşım (Dadaş Formasyonu, Güney Doğu Anadolu)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • HÜSNÜ ÇORBACIOĞLU
  • ATİLLA AYDEMİR
  • NİHAT BOZDOĞAN
  • AYŞE GÜZEL
Paylaş: