TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Sırbistan’da Kıtasal Panoniyan Çevresi Ortamın Alt Pleyistosen Polijenetik Kıtasal Sedimentleri

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • PETAR STEJİC
  • SLAVİCA DJAJİC
Paylaş: