TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Biga Yarımadasının Erken–Orta Miyosen Palinostratigrafi ve Paleoiklimi, Kuzeybatı Türkiye

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • MEHMET SERKAN AKKİRAZ
  • FUNDA AKGÜN
  • VOLKER MOSBRUGGER
  • ANGELA BRUCH
  • TORSTEN UTESCHER
  • VOLKER WİLDE
  • MUSTAFA BOZCU
Paylaş: