TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kuzey Anadolu Fayının Orta Kesiminin Jeodezik Ölçmeler ile Kinematiğinin Belirlenmesi

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Paylaş: