TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kuvaterner Yaşlı Kaliçi Taraça Birimlerinin Deprem Hasar Dağılımına Etkisi: 1998 Adana-Ceyhan Depremi

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • İSMAİL DİNÇER
  • ALTAY ACAR
  • İBRAHİM ÇOBANOĞLU
  • ARGUN KOCAOĞLU
Paylaş: