TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Oligosen−Miyosen Zaman Aralığında Dezful Körfezi Kuzey Kısımları ve Izeh Zonu İçindeki Asmari Formasyonu’nun Havza Analizleri ve Sedimanter Ortamları

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • ALİREZA TAHMASBİ SARVESTANİ
  • MOHAMMAD HOSSEİN ADABİ
  • ABBAS SADEGHİ
Paylaş: