TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Yozgat Güneyi’nde Geç Paleosen–Erken Orta Eosen Zaman Aralığındaki Karasal Dönemin Bir Kanıtı: Divanlı Formasyonu, Orta Anadolu, Türkiye

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • HASAN ÇELİK
  • AHMET KORKMAZ
Paylaş: